Výchova k animátorstvu

Daniela Barňáková

Katarína  Cvancingerová

Daniela Dačovská

Frederika Fogašová

Richard Grajcar

Natália Gubová

Lukáš Hutník

Jaroslav Kanaš

Peter  Knap

Veronika Leláková

Denisa Lukáčová

Zuzana Lukáčová

Patrik Majirský

Klára Mesárošová

Alžbeta Mihályová

Michal Onderko

Patrik Prevuňák

Patrícia Reichlová

Michaela Rojáková

Eva Sláviková

Ivana Šandorová

Martina Šandorová

Kristína Ščepitová

Marianna Vraníková

Adam Vypušťák

Denisa Železníková

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved