ÚRADNÉ HODINY

Pondelok – Piatok

17:00-19:00


Oznamy

Zápis detí na krúžky začína 2.9.2021.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode. Riadne vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné priniesť do centra na druhé poschodie denne od 17.00 do 19.00 alebo vhodiť do schránky pri garážach.

Prihláška na stiahnutie

Čestné vyhlásenie na stiahnutie

Online prihláška