ÚRADNÉ HODINY

Pondelok – Piatok

17:00-19:00


Oznamy

cvcjp2 ponúka online doučovanie matematiky, angličtiny, nemčiny, ruštiny a slovenčiny ZŠ a SŠ. Kontakt a ďalšie info: riaditeľka cvcjp2, 0917 170 356

Vzhľadom na aktuálnu emidemiologickú situáciu a odporúčania krúžková činnosť začne v čase, o ktorom Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme zdravie.

Odkaz na usmernenie z Ministerstva školstva