Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2019/2020

SCAN_2020_12_23_16_54_20_17265

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved