Prihlasovanie na krúžky

CVČJP2 začína 2.9. zápis detí. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode kostola.
 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved