Ponuka krúžkov 2022/23

Naša ponuka krúžkov šk. rok 2022/23

spoločenskovedné

estetickovýchovné

vzdelávacie 

športový

K záväznej prihláške je potrebné vyplniť aj čestné vyhlásenie!

platby aj bankovým prevodom 

IBAN SK3611000000002626212194

krúžková činnosť začína

3.10.2022 a končí 20.6.2023

kontakt: Mgr. Marta Gromošová, 

tel: +421917 170 356

zápis aj online od 30.8. do 15.9.2022,

denne od 16.00 do 19.00, 2.posch. cvcjp2

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved