P R O G R A M

 

08.00 – 08.30  ranné schádzanie

08.30 – 10.30   program 1. časť (sánkovačka, spoločenské hry, súťaže)

10.30 – 11.30    prestávka (prietor na jedlo a občerstvenie, premietanie filmu)

11.30 –  13.30   program 2. časť (tvorivá dielňa, spoločenské hry, pohybové aktivity)

13.30 – 14.00   odchod domov

Poplatok 1€ (zahŕňa malé občersvenie, nie obed).  Prihlasovanie nie je potrebné vopred.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved