Online prihláška

[gravityform id=24 name=Žiadosť o prijatie na záujmový útvar v školskom roku 2019/2020]

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved