O Z N A M

V dňoch

od 12.12.2016 do 15.1.2017

plávanie NEBUDE z dôvodu rekonštrukcie bazénu Šťuka.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved