Dokumenty

Školský poriadok 

Žiadosť o prijatie na záujmový útvar (prihláška)

Žiadosť on -line

Čestné vyhlásenie

Informátor

Poplatky

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkách za školský rok 2015/2016

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved