Kto sme

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. je školské zariadenie, ktoré pôsobí pri farnosti Krista Kráľa Prešov-Sekčov od januára 2006.

Vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Snahou je aby centrum bolo atraktívne, príťažlivé a hlavne s podporou duchovného rastu. CVČ sídli v budove Pastoračného centra, ktorej správcom je FÚ KK v Prešove. V nej realizuje všetky záujmové útvary okrem športových.

Pre športovú činnosť využíva farské ihrisko a absenciu telocvične v zimnom období rieši uskutočňovaním športových záujmových aktivít v telocvičniach prešovských škôl.

V spolupráci s farským úradom Solivar využíva aj priestory Komunitného pastoračného centra na sídlisku Šváby v Prešove. Materiálno technické vybavenie CVČ je v súčasnosti na pomerne dobrej úrovni a je neustále doplňované a modernizované v rámci podmienok CVČ.

Naši sponzori

RK FÚ Krista Kráľa Prešov, OZ Kráľ Sekčova, Šarmxprint, Nadácia pre deti Slovenska, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov – odbor kultúry a športu, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, p. Ing. Stanislav Kahanec, Kropet – p. Petruš, Cukrárenská výroba Ruská Nová Ves – p. Jurašeková, Spolok svätého Vojtecha Trnava, Noema s.r.o. Lemešany, Lucia Prešov Plus s.r.o. – p. Stašek, MSI – Kovaľová Žofia, Pekáreň Jurašek – Teriakovce, MC Donald´s, SWEETY ICE s.r.o.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved