2 % dane

„Dvomi percentami“ môžete prispieť na činnosť neziskovej organizácie CVČ bl. Jána Pavla II. a tak pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. A nič vás to nebude stáť.    

DOKEDY?

– živnostníci – do konca marca

– zamestnanci – do konca apríla

AKO NA TO ???

NAŠE ÚDAJE:

IČO/SID: 420 277 21

Právna forma:    Nezisková organizácia

Obchodné meno alebo názov:    Centrum voľného času bl. Jána Pavla II.

Ulica:    Námestie Krista Kráľa  Číslo: 3  PSČ: 08001    Obec: Prešov

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE (verzia PDF) alebo VYHLÁSENIE (verzia rtf) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE,  Poučenie k Vyhláseniu
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

Tlačivá sú k dispozícii:

– v Centre voľného času bl. Jána Pavla II

– na internetovej stránke

– po telefonickom dohovore, mob. 0917170356, je možné poslať tlačivá na vašu adresu

…..::::: Ď A K U J E M E :::::…..

Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.rozhodni.sk

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved