Žiadosť o prijatie na záujmový útvar (prihláška)

V prípade záujmu o prihlásenie sa na ponúkaný záujmový útvar je potrebné:

  1. vyplniť Žiadosť o prijatie na záujmovú činnosť (prihlášku) najneskôr do 30.9.2020 (stiahnuť žiadosť o prijatie)
  2. vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorým dávate súhlas na započítanie do zberu údajov do 30.9.2020 (stiahnuť čestné vyhlásenie)
  3. vzdelávací poukaz je možné odovzdať do 20.9.2020
  4. doniesť osobne alebo vhodiť do poštovej schránky CVČ na fare

Činnosť v centre začína 1. októbra 2020 podľa rozvrhu hodín,
končí 20. júna 2021.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved