2 % z dane

Milí priaznivci, aj v tomto roku sa uchádzame o 2% Vašej odvedenej dane a vopred ďfakujeme za Vašu podporu! Odkaz na tlačivo.

Ponuka krúžkov 2022/23

Naša ponuka krúžkov šk. rok 2022/23 spoločenskovedné mládežnícka formácia prvoprijímajúce deti(10€) estetickovýchovné klavír(80€) Sekčováčik (20€) tvorivé dielne (50€) háčkovanie (50€) vzdelávacie  lego technik(60€) english 4 ever: zš, sš nemčina SŠ/ZŠ –II- ruština ZŠ/SŠ-II- písankovo- čítankovo(sj 1.stupeň) sj-monitor 5,9 (60€) športový šachový (60€) pohybovo-tanečný (60€) K záväznej prihláške je potrebné vyplniť aj čestné vyhlásenie! platby aj bankovým prevodom …

Voľby do rady školy pri CVČ

OZNAM Riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. na základe výzvy Arcibiskupstva v Košiciach ako zriaďovateľa školskéhozariadenia oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z….

dalej »

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved