Ponuka krúžkov 2022/23

Naša ponuka krúžkov šk. rok 2022/23 spoločenskovedné mládežnícka formácia prvoprijímajúce deti(10€) estetickovýchovné klavír(80€) Sekčováčik (20€) tvorivé dielne (50€) háčkovanie (50€) vzdelávacie  lego technik(60€) english 4 ever: zš, sš nemčina SŠ/ZŠ –II- ruština ZŠ/SŠ-II- písankovo- čítankovo(sj 1.stupeň) sj-monitor 5,9 (60€) športový šachový (60€) pohybovo-tanečný (60€) K záväznej prihláške je potrebné vyplniť aj čestné vyhlásenie! platby aj bankovým prevodom …

Voľby do rady školy pri CVČ

OZNAM Riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. na základe výzvy Arcibiskupstva v Košiciach ako zriaďovateľa školskéhozariadenia oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z….

Prihlasovanie na krúžky

CVČJP2 začína 2.9. zápis detí. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode kostola.   Riadne vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné priniesť do centra na druhé poschodie denne od 17.00 do 19.00 alebo vhodiť do schránky pri garážach. Povzbudzujeme deti, ktoré pekne alebo rady spievajú, aby sa prišli zapísať do nášho detského zboru Sekčováčik. Stretávať…

dalej »

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved