Mikulášske popoludnie pre najmenších

Mikulášsky program so sladkými balíčkami

Dátum: 5. decembra 2012

Čas: 17.00 – 18.30 hod.

Miesto: KPC bl. J.P.II. – Šváby

Určené pre deti do 6 rokov

Registrácia a poplatok na vrátnici KPC bl. J.P.II – Šváby do 1.12.2012

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved