ĽS Rozmarija

Ľudový súbor Rozmarija v spolupráci s CVČ sv. Jána Pavla II.
začína zápis detí od 5 do 15 do tanečnej a speváckej zložky.
Zápis sa uskutoční v dňoch od 12.6. do 30.6.2017 od 16.00 do 18.00 v CVČ sv. Jána Pavla II.
alebo elektronicky

kontakt: cvcjp2@gmail.com
www.cvcjp2.sk
0917 170 356

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved