Kontakt

adresa :
Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

mobil riaditeľ: 0917170356

IBAN: SK 3611 0000 0000 262 621 2194

e-mail: cvcjp2(at)gmail.com

IČO: 42027721

DIČ: 2022114512

 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved