Duchovná obnova pre Službu chvál a zvelebenia.

Duchovná obnova určená pre  záujmové útvary Kapela, Vlajky a ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa spolupodieľajú na akcii Večer chvál. 

Dátum: 1.12 – 2.12.2012

Miesto: Sigord – Centrum pre rodinu

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved