2% z dane

Aj v tomto roku sa uchádzame o 2% z Vašej odvedenej dane na zlepšenie našej činnosti. Ďakujeme, cvcjp2.

Tlačivo na stiahnutie TU. (https://www.cvcjp2.sk/wp-content/uploads/2019/03/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf)

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved