2 % z dane

Milí priaznivci, aj v tomto roku sa uchádzame o 2% Vašej odvedenej dane a vopred ďfakujeme za Vašu podporu!

Odkaz na tlačivo.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved