ÚRADNÉ HODINY

Pondelok – Piatok

17:00-19:00


Oznamy

Vážení rodičia, dňom 29.11.2021 dočasne prerušujeme výuku v záujmových útvaroch. Naďalej je možná iba online výuka v odboroch angličtina, nemčina, matematika, slovenčina pomocou aplikácie zoom. Prajem veľa trpezlivosti a zdravia v týchto zvláštnych časoch. Marta Gromošová, riaditeľka cvčjp2

https://www.minedu.sk/data/att/21024.pdf

Novinky

NOVÝ COVID Školský semafor

22. októbra 2021

Voľby do rady školy pri CVČ

25. septembra 2021

OZNAM Riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. na základe výzvy Arcibiskupstva v Košiciach ako zriaďovateľa školskéhozariadenia oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

Prihlasovanie na krúžky

6. septembra 2021

CVČJP2 začína 2.9. zápis detí. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode kostola.   Riadne vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné priniesť do centra na druhé poschodie denne od 17.00

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved