ÚRADNÉ HODINY

Pondelok – Piatok

17:00-19:00


Oznamy

Zápis detí na krúžky začína 2.9.2021.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode. Riadne vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné priniesť do centra na druhé poschodie denne od 17.00 do 19.00 alebo vhodiť do schránky pri garážach.

Prihláška na stiahnutie

Čestné vyhlásenie na stiahnutie

Online prihláška

Novinky

COVID Školský semafor

22. októbra 2021

Voľby do rady školy pri CVČ

25. septembra 2021

OZNAM Riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. na základe výzvy Arcibiskupstva v Košiciach ako zriaďovateľa školskéhozariadenia oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

Prihlasovanie na krúžky

6. septembra 2021

CVČJP2 začína 2.9. zápis detí. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode kostola.   Riadne vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné priniesť do centra na druhé poschodie denne od 17.00

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved