ÚRADNÉ HODINY

Pondelok – Piatok

17:00-19:00

!!! Prihlasovanie na krúžky v školskom roku 2018/2019 !!!