Vyhraden\u00e9 pre tretiakov","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-06-07T07:43:00+02:00","dateModified":"2012-06-14T09:48:42+02:00"}]}

Vyhradené pre tretiakov

Príprava detí nielen na 1. sväté prijímanie rozvíjaním osobného vzťahu k Pánu Ježišovi prostedníctvom hier, športových činností a rôznorodých aktivít.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved