Počítačová grafika

Nauč sa pracovať s fotografiou, obrázkom, videom. Práca s Gimpom, Photoshopom a inými grafickými programami.

 

Kalendáre 2012

Ukážka prác – video 2011

 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved