Duchovn\u00e1 obnova","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-06-07T07:08:21+02:00","dateModified":"2012-12-28T16:25:02+02:00"}]}

 

Duchovná obnova pre Službu chvál a zvelebenia bola už treťou víkendovou aktivitou pre skupinu mladých ľudí, ktorí tvoria jadro dobrovoľníkov na evanjelizačných a modlitbových aktivitách Centra voľného času bl. Jána Pavla II. Ide o organizovanie Alfa kurzov, modlitebno-evanjelizačných stretnutí Večery chvál a tohto roku špeciálne aj Prešovských misií.

Spojenie hudobníkov, žalmových bubeníkov, vlajkárov, tanečníkov a technikov vytvára vhodný potenciál pre rozvoj nových foriem tvorivosti, ktoré môžu obohatiť našu modlitbu a snahu o novú evanjelizáciu, ktorá podľa slov bl. Jána Pavla II. má byť nová „ svojím zápalom, svojimi metódami i svojimi prejavmi,“ (Príhovor na 19. zhromaždení CELAMu, Port-au-Prince, 9. marca 1983, 3 In: Posolstvo Božiemu ľudu. BISKUPSKÁ SYNODA 13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE BISKUPSKEJ SYNODY 7. – 28. OKTÓBRA 2012, www.kbs.sk).

Duchovná obnova bola zameraná na osobu Ježiša Krista a budovanie osobného a intímneho vzťahu s ním. Okrem osobnej modlitby, ktorú sme mohli prežiť v príjemnom prostredí Sigordu, dôležitú úlohu zohralo spoločné zdieľanie a slávenie liturgie. Večerná modlitba bola upriamená na hľadanie vnútornej slobody podnecujúcej tvorivosť pri oslave nášho Boha. Záver patril oboznámeniu sa s modlitbovou iniciatívou „Zhromaždiť bojaschopných mužov (ľudí)“. Ide o iniciatívu prevziať modlitbovú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoje rodiny, priateľov, kolegov a iných ľudí v duchovnom boji, v ktorom sa neraz nachádzame. Viac List Efezanom 6, 10-20 a Prvá kniha Makabejcov 12 a 13 kapitola.

 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved