Žiadosť o prijatie na záujmový útvar (prihláška)

 

V prípade záujmu o prihlásenie sa na ponúkaný záujmový útvar je potrebné:

  1. vyplniť Žiadosť o prijatie na záujmovú činnosť (prihlášku) najneskôr do 13.9.2018 (stiahnuť žiadosť o prijatie)
  2. vyplniť Čestné vyhlásenie, ktorým dávate súhlas na započítanie do zberu údajov do 13.9.2018 (stiahnuť čestné vyhlásenie)
  3. vzdelávací poukaz je možné odovzdať do 23.9.2018
  4. doniesť osobne alebo vhodiť do poštovej schránky CVČ na fare

Prípadne môžete využiť namiesto žiadosti o prijatie ONLINE PRIHLÁŠKU.

Činnosť v centre začína 17. septembra 2018 podľa rozvrhu hodín.

 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved