","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/#breadcrumblist"},"datePublished":"2013-01-22T13:11:37+02:00","dateModified":"2013-01-22T13:13:42+02:00"},{"@type":"Article","@id":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/#article","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/#webpage"},"author":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/author/cvcjp2/#author"},"headline":" ","datePublished":"2013-01-22T13:11:37+02:00","dateModified":"2013-01-22T13:13:42+02:00","commentCount":0,"mainEntityOfPage":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/#webpage"},"publisher":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#organization"},"articleSection":"Nezaradené"},{"@type":"Person","@id":"http://www.cvcjp2.sk/author/cvcjp2/#author","name":"cvcjp2","sameAs":[],"image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.cvcjp2.sk/#personlogo","url":"http://2.gravatar.com/avatar/e9d33cbadc124db3dbd50d7c69a04a3f?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"cvcjp2"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.cvcjp2.sk/","url":"http://www.cvcjp2.sk/","name":"Centrum voľného času Jána Pavla II."}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/","url":"http://www.cvcjp2.sk/karneval/","name":" "}}]}]}

Karneval – patrí deťom bez ohľadu na vek.. Rodičia s deťmi majú možnosť ukázať svoju kreatívnosť pri tvorení masiek, vychutnať si pripravený program a popritom vyhrať aj niečo zaujímavé.

DEŇ: 10. február 2013

ČAS: 15.00h

MIESTO: Pastoračné centrum Sekčov – 1. poschodie

PRIPRAVUJE: Mgr. Júlia Mazáková

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved