Vypni telku, zapni seba","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-06-06T15:28:26+02:00","dateModified":"2013-06-21T14:24:42+02:00"}]}

Vypni telku, zapni seba – Obujme sa do života    

„Potrebujeme ešte v našom voľnom čase topánky? Často už len prepíname kanály na diaľkovom ovládači, hodiny klikáme, šúchame prst po tablete či mobile.“ Teraz však prišiel  deň plný akcie a radosti, deň objavovania osobných vzťahov. „Presvedčme sa, aké dôležité je obuť sa riadne do života!“

Preto v spolupráci s eRkom sme sa tento rok zapojili do sprievodnej akcie „Obujme sa do života!“. Akcia je súčasťou projektu s názvom „Vypni telku, zapni seba!“, ktorého sa každoročne aktívne zúčastňujeme. Pánbožko nám doprial krásne slnečné stredajšie popoludnie a spolu s kaplánom Marcelom sme ho otvorili.

                      

Program bol nasledovný:

15.00 h

17.00 h

18.00 h

Pre deti sme pripravili 4 súťažné disciplíny aj so šifrou, kde museli preukázať nielen svoju šikovnosť, ale aj trpezlivosť. Prvou splnenou disciplínou bola lukostreľba, kde získali prvý obrázok. Na získanie jednotlivých obrázkov, šifry mali časový limit 15 minút na 1 stanovište.

Druhou úlohou bolo chytanie rybičiek na háčik, treťou skákanie vo vreci okolo prekážok a poslednou, štvrtou úspešne prebojovanou, trasa na autíčku FUN. Spolu získali 4 obrázkové kódy k rozlúšteniu hesla tohoto dňa.

Deti ich úspešne zvládli, ba aj obrázkovú šifru rozlúštili. Hlavnou úlohou, kvôli ktorej sme sa zapojili, bolo vytvorenie živej reťaze zviazaním šnúrok na topánkach. Podarilo sa nám s vyše 30 deťmi  vytvoriť rad dlhý 14 metrov, urobiť aj zopár krokov a zahrať si aj hru so  zápalkovou krabičkou. Na záver za úspešné popoludnie dostali náramky, ktoré im majú pripomínať, že aj voľný čas má svoju hodnotu. Preto je zbytočné vysedávať pred televízorom, či počítačom na úkor rozvíjania vzťahov s rodičmi, či kamarátmi.

Vyvrcholením dňa bola detská svätá omša, na ktorej sme sa zúčastnili a na ktorej sa umocnili zážitky a podpora tejto myšlienky. Týmto ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu a aj ostatným pomocníkom počnúc sestrami františkánkami zo Švábov, ktoré sa úžasne zhostili svojej poverenej úlohy, kaplánovi Marcelovi a celému nášmu tímu, ktorý to všetko spískal.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved