\u0160portfest","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-06-06T16:04:44+02:00","dateModified":"2013-07-08T07:54:23+02:00"}]}

Športfest 2013     TABUĽKA VÍŤAZOV   NEPREVZATÉ CENY     

Motto Športfestu 2013:  „Buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele.“ (1 Kor 15, 58)

S požehnaním Pána sa nám podarilo aj tento rok pripraviť nezabudnuteľný už deviaty ročník Športfestu. Príprava, ktorá predchádzala samotnému Športfestu, priniesla svoje ovocie v podobe dvoch neopakovateľných dní. Aj keď obavy o počasie tu boli a samozrejme pridali na napätí, atmosféru ani chuť robiť dobré veci to neovplyvnilo a stálo to za to.

Dva dni športu, súperenia, fair play, víťazstiev, ale aj prehier sme začali v sobotu ráno pod taktovkou moderátora  Mateja Kropucha. Po jeho úvode nasledoval príhovor a privítanie p. riaditeľky Centra voľného času bl. Jána Pavla II. Evy Hužvárovej a modlitba p. kaplána Radoslava Gönciho. Tejto dvojdňovej akcii predchádzali plánovacie stretnutia, na ktorých sa riešila organizácia športových disciplín (od pravidiel až po ich vyhodnotenie), výroba diplomov, propagačného materiálu,  zabezpečovanie medailí a cien, športového materiálu, hľadanie ochotných dobrovoľníkov. Športové disciplíny boli nastavené tak, aby si mohol prísť zašportovať ktokoľvek od 0 do 30 rokov  – pripravili sme 25 športových disciplín (8 kolektívnych a 17 individuálnych v 67 súťažných kategóriách).

Celkovo sa tohtoročného Športfestu zúčastnilo 853 súťažiacich (350 v kolektívnych športoch a 503 v individuálnych športoch).

Najviac záujemcov bolo, už tradične, o futbal v kategórii 15 – 30 rokov. 15 družstiev sa postaralo o sedem a polhodinový maratón. Víťazstvo si nakoniec vybojoval tím FC Tinia, v riadnom hracom čase 0:0 a tím SilversStars zdolal až po sedmich gólových nájazdoch zavŕšených poriadnou búrkou. Za povšimnutie stojí aj hokejbal, o ktorý je taktiež nemalý záujem a je pomerne obľúbený na Sekčove. Tento rok sa podarilo prebojovať na 1. miesto tímu UnitedAttak, ktorý naozaj zaslúžene zdolal tím HC Sekčov.

Z individuálnych disciplín bol najväčší záujem o atletiku, tú sme doplnili o hod granátom. Pre deti bola zaujímavá tiež súťaž v lukostreľbe, lezeckej stene, detskom trojboji či prekážkovej dráhe. Ponúkli sme ešte cyklistiku, korčuľovanie, letný biatlon, ale aj petang a autofun. Tento rok sme súťaž rozšírili o tenis, bedminton a plávanie, ktoré prebehli v rámci záujmových útvarov Centra voľného času bl. Jána Pavla II.

Najviac ocenení si z tohto Športfestu v individuálnych športoch odniesli Blanka Bugnová, Mária Marušinová a Filip Švihura. Všetkým odmeneným za ich výkony gratulujeme, no nielen im, ale aj všetkým zúčastneným.

Novinkou tohtoročného Športfestu boli aj sprievodné akcie pre deti (trampolíny, šmýkalky, bungeejamping, skákací hrad a iné) za podpory Farského úradu Krista Kráľa a občianskeho združenia Kráľ Sekčova.

O občerstvenie nášho organizačného tímu a rozhodcov sa postarala  Anna Peržeľová a Mária Ščecinová. Veľké ďakujem patrí Call centru, konkrétne Veronike Hrivňákovej v sobotu a Radane Hužvárovej v nedeľu, ktoré dozerali na priebeh akcie a promptne riešili nevyriešené a samozrejme dohliadali, aby výhercovia dostali to, čo si za svoje výkony zaslúžili. Bez prípravy, kompletizácie medailí, cien a vyplňovania diplomov, by to nebolo ono. O správnosť a efektívne vybavenie sa starali Adela Mišeková a Helena Slivková so svojimi pomocníkmi.

Zároveň sa na tomto mieste patrí poďakovať aj sponzorom, za podpory ktorých sme dokázali odmeniť súťažiacich malými vecnými cenami, za spoločnosť Kaufland p. Kristián Gaľa – riaditeľ Kauflandu Prešov – Sekčov, Atak, výrobné družstvo p. Marián Marosi, Fragokov Export Prešov v. d., o.z. Kráľ Sekčova a mesto Prešov – oddelenie kultúry a športu, ktoré tento projekt finančne podporilo.

Ďalšími sponzormi sú: Róbert Jurášek – pekáreň Teriakovce, Žofia Kovaľová – MSI cukrovinky, Sweety Ice s.r.o., My wall, Hotel Polo.

Všetkým zúčastneným, rozhodcom a tímu dobrovoľníkov (cca 80) VĎAKA, VĎAKA, VĎAKA!

Eva Hužvárová

 

 

 

 

 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved