Mlad\u00ed de\u0165om","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-11-16T07:01:07+02:00","dateModified":"2012-12-31T14:22:50+02:00"}]}

 

MLADÍ DEŤOM

14.11.2012, 16.00 h, Pastoračné centrum – Sekčov

FOTOGALÉRIA  TU

VIDEOGALÉRIA TU

UKÁŽKY BÁSNÍ  TU

 

STREDA už tradične patrí prvoprijímajúcim deťom, ktoré navštevujú záujmový útvar Vyhradené pre tretiakov. V rámci Týždňa cirkvi pre mládež bola streda opäť venovaná deťom a mladým, ktorým sme pripravili zaujímavý program. Úvodné slovo mal pán kaplán Rado a spoločnou modlitbou sme odštartovali hry a súťaže. Predtým sme rozdelili povinnosti aj mladým. Ich úlohou bolo venovať svoj čas skupinke detí, s ktorou plnili všetky súťažné zadania. Animovaným príbehom o Zachejovi sme ich zaujali, takže nebolo pre nich ťažké odpovedať na otázky. Nasledovali 3 stanovištia, ktoré boli časovo obmedzené – 5 minút na každú úlohu. Venovali ich tvorbe básne s vopred vybranými slovami, napísaniu najväčšieho počtu slov z daných písmen, či hádzaniu kockami. Skupinky s názvami: Ježišove deti, Norissovci a Piráti boli nielen súťaživé, ale aj obetavé. Ak niektorá skupinka vyhrala viackrát, svoju odmenu darovali tej, ktorá ešte nič nevyhrala. Poslednou úlohou bol Biblický milionár. Pre krátkosť času si túto hru stihla vyskúšať len tretiačka Emka, ktorej sa nepodarilo dosiahnuť sladkú odmenu. Motiváciou však bolo pozvanie na „naše“ stredy strávené v duchu kamarátstva a kresťanského spoločenstva. Verím, že ich už nabudúce opäť privítame. Sestra Damiána, spoluorganizátorka súťaže, poďakovala deťom za ich spoločne vytvorenú príjemnú atmosféru, modlitbou sme sa spojili aj s naším Nebeským Ockom a úplným záverom na sv. omši a agapé, hostine lásky, sme ukončili toto stretnutie. Ďakujeme týmto aj kaplánom Matúšovi a Radovi za podnet na zorganizovanie tohto popoludnia a aj mladým, ktorí sa radi prispôsobili deťom a zahrali sa s nimi.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved