Video MP 2012","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-12-31T14:24:33+00:00","dateModified":"2012-12-31T14:25:16+00:00"}]}

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved