Mikul\u00e1\u0161ske popoludnie","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-06-05T11:35:23+02:00","dateModified":"2013-01-27T17:34:59+02:00"}]}

Mikulášske popoludnie 5.12.2012
 

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva. Ten, kto je schopný darovať seba samého.“ (bl. J.P.II.)

Týmto citátom sme začínali Mikulášske popoludnie. Privítali sme deti a rodičov, ktorých prišlo požehnane. Vyše 133 našich hostí bolo zvedavých nielen na program tohto podujatia, ale aj na Mikuláša, ktorý sa stal stredobodom pozornosti.

Hosťom programu bol predovšetkým pán kaplán Rado Gonci, ktorý to celé odštartoval spoločnou modlitbou. Slova sa neskôr ujal aj Mikuláš (Mgr. Miroslav Klimek), ktorý nás všetkých obohatil o zamyslenie sa nad tým, aké je dôležité nielen prijímať, ale aj dávať.

Kultúrny program, prichystaný hlavne pre deti, potešil a prekvapil. Pod vedením Moniky Šoltésovej sa predstavili deti zo záujmového útvaru Hip-hop. Ako druhí prišli na rad mladí z break dance skupiny Immunity crew a v závere programu deti z detského zboru pod vedením Miša Brandysa.

Ďalším prekvapením boli stanovištia s úlohami, ktoré deti museli splniť, aby si mohli prevziať odmenu od Mikuláša v podobe adventného kalendára a lízanky. Nesúťažilo sa o to, kto bude prvý, ale kto vymaľuje obrázkového Mikuláša. Po každom zvládnutom stanovišti si deti vymaľovali určitú časť tohto obrázka.

Deti veľmi radi privítali aj možnosť odfotografovať sa s Mikulášom, či porozprávať sa s ním.

Pred záverom sme využili ešte chvíľu na premietanie krátkeho biblického príbehu o Milosrdnom samaritánovi, ktorý bol svojimi činmi podobný sv. Mikulášovi.

Bodku za celým programom dal Mikuláš, ktorý deti pozval na detskú sv. omšu a vyzval ich urobiť dobrý skutok – pomôcť poupratovať. Adventné popoludnie sa touto akciou stalo pokojom a radosťou naplnené.

 

 

 

 

 

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved