VIDEA

ŠANTENIE V LANOVOM CENTRE

VYLETOVANIE HRADMI

FULIANKA A PAVLOVCE

HUDOBNÝ BONUS

LETNÉ VŠELIČO

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved