Detsk\u00fd festival","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"datePublished":"2012-06-06T15:39:49+02:00","dateModified":"2013-06-21T14:23:25+02:00"}]}

Detský festival 2012

Začína byť zvykom, že na sviatok Zoslania Ducha Svätého si pre verejnosť pripravujeme folklórne tanečné popoludnie – Detský festival. Toto je už druhýkrát, čo sa nám to podarilo. Boli sme nesmierne vďační Bohu, pretože v tento deň nás skutočne čakalo teplé slnečné počasie, ktoré dotváralo príjemnú atmosféru nielen účinkujúcim, divákom, ale všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto festivalu. A nebolo ich málo. S veľkým počtom dobrovoľníkov sme začínali pripravovať občerstvenie pre vystupujúcich, ozdobovať pódium, či ostatné drobné, nemenej dôležité práce. V areáli vyhradenom na tento deň sme pre menšie deti prichystali prekvapenia v podobe skákacieho hradu, maľovania na tváre detičiek, tvorivých dielní, či kreslenia pre predškolákov. Deti si mali možnosť vytvoriť šperky z korálok a kvety technikou quilling (skrúcanie papiera). O 15.00 h. otec Marek z našej farnosti už tradične otvoril Detský festival spoločnou modlitbou. Na pódiu počas programu vystúpili detské folklórne súbory (DFS), tanečné divadlá (TD), tanečné kluby(TK), či tanečné súbory z materských škôl (TS). Za všetkých možno spomenúť: TK Tilia z Lipian, OZ Európa CIKNI JAGORI z Vranova nad Topľou, DFS Rozmarija z CVČ ABC Prešov, DFS Cengáčik, Dramadielko a TS Ovocníčkovia z MŠ Bernolákova, Mažoretky Diridonky, TD Bodies, TK Bounce z PKO Prešov, i Immunity Crew. Na vystúpenie sa pripravovali aj deti zo záujmových útvarov hip-hop. Naši moderátori (Mgr. Ela Kivaderová a Peťo Sedlák) program ukončili čerešničkou na torte, ktorou bol FS Kapušančan z Kapušian pri Prešove. Pre vedúcich súborov, ako aj pre účinkujúcich čakal za odmenu krásny darčekový predmet v podobe usmievavého slniečka z keramiky, aby im pripomínal tento deň a originálne pravítka pre deti. Za ich vystúpenie im patrí veľké ĎAKUJEM.

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved