","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#website"},"breadcrumb":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/do/#breadcrumblist"},"datePublished":"2012-11-25T16:58:35+02:00","dateModified":"2012-11-25T17:01:44+02:00"},{"@type":"Article","@id":"http://www.cvcjp2.sk/do/#article","isPartOf":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/do/#webpage"},"author":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/author/cvcjp2/#author"},"headline":" ","datePublished":"2012-11-25T16:58:35+02:00","dateModified":"2012-11-25T17:01:44+02:00","commentCount":0,"mainEntityOfPage":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/do/#webpage"},"publisher":{"@id":"http://www.cvcjp2.sk/#organization"},"articleSection":"Nezaradené"},{"@type":"Person","@id":"http://www.cvcjp2.sk/author/cvcjp2/#author","name":"cvcjp2","sameAs":[],"image":{"@type":"ImageObject","@id":"http://www.cvcjp2.sk/#personlogo","url":"http://2.gravatar.com/avatar/e9d33cbadc124db3dbd50d7c69a04a3f?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"cvcjp2"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http://www.cvcjp2.sk/do/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.cvcjp2.sk/","url":"http://www.cvcjp2.sk/","name":"Centrum voľného času Jána Pavla II."}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@type":"WebPage","@id":"http://www.cvcjp2.sk/do/","url":"http://www.cvcjp2.sk/do/","name":" "}}]}]}

Duchovná obnova pre Službu chvál a zvelebenia.

Duchovná obnova určená pre  záujmové útvary Kapela, Vlajky a ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa spolupodieľajú na akcii Večer chvál. 

Dátum: 1.12 – 2.12.2012

Miesto: Sigord – Centrum pre rodinu

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved