Drahí priaznivci aerobiku,
cvičiť s Luciou začíname 13.9.2018 v obvyklom čase 17.00-18.00 v tanečnej miestnosti, príďte!

Dve inovácie:
Vstup: 2€ na osobu, cvičenie zatiaľ iba vo štvrtok. Tešíme sa na Vás!