ÚRADNÉ HODINY

Pondelok – Piatok

17:00-19:00


Oznamy

V pondelok, 17.1.2022 sa obnovuje činnosť krúžkov cvč podľa pôvodného rozvrhu hodín, za dodržania hygienických opatrení. Ďakujem a prajem pd.

 

Milí rodičia, aj tento rok sa uchádzame o
2% z vašej odvedenej dane.

 

Kliknutím na logo sa dostanete k predvyplnenému tlačivu

(tlačivo tu)

Ďakujeme!

 

 

Novinky

Správa o činnosti CVČ

20. decembra 2021

NOVÝ COVID Školský semafor

22. októbra 2021

Voľby do rady školy pri CVČ

25. septembra 2021

OZNAM Riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. na základe výzvy Arcibiskupstva v Košiciach ako zriaďovateľa školskéhozariadenia oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

Nájdete nás

Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
Námestie Krista Kráľa 3
080 01  Prešov

Copyright © 2012 Centrum voľného času
sv. Jána Pavla II., All Rights Reserved